Annonse
Annonse

Tuberkulose hos hivsmittede

Kristoffer Brodwall Om forfatteren

Koinfeksjon med hiv og tuberkulose er et økende problem globalt, særlig i Afrika sør for Sahara. Det er inkonsistente funn når det gjelder effekt av profylakse.

Risikoen for tuberkulose er 20-doblet hos hivsmittede, og tuberkulose er en hyppig årsak til hivrelatert død blant afrikanske barn (1). I en retrospektiv studie av 1 806 hivsmittede barn og unge fra Uganda fant man tuberkulose hos 311 (17,2 %) (2). De som fikk antiretroviral behandling hadde 2,7-ganger økt risiko (95 % KI 2,1 – 3,5) for å få påvist tuberkulose første 100 dager (trolig) pga. immun rekonstitusjonsassosiert inflammatorisk syndrom (IRIS), men deretter lavere risiko (RR 0,41, 95 % KI 0,30 – 0,54) enn uten slik behandling.

En prospektiv, placebokontrollert, dobbeltblindet studie av 298 hivsmittede barn fra Sør-Afrika viste ikke-signifikant risikoreduksjon (RR 0,32, 95 % KI 0,07 – 1,55) for tuberkulose hvis de fikk antiretroviral behandling alene, men sammen med Isoniazid-profylakse var reduksjonen signifikant (RR 0,11, 95 % KI 0,04 – 0,32) (3). Isoniazid alene reduserte også risikoen (RR 0,22, 95 % KI 0,09 – 0,53).

I en dobbeltblindet, randomisert, kontrollert studie fra fire sentre i Sør-Afrika og Botswana (1) ble det derimot ikke påvist noen effekt av Isoniazid-profylakse. Alle de 548 barna fikk BCG-vaksine og 98,9 % begynte med antiretroviral behandling i løpet av studieperioden. Man fant tuberkulose hos 52 av 274 (19,0 %) i Isoniazid-gruppen og hos 53 av 274 (19,3 %) i placebogruppen.

1

Madhi SA, Nachman S, Violari A et al. Primary isoniazid prophylaxis against tuberculosis in HIV-exposed children. N Engl J Med 2011; 365: 21 – 31.

2

Bakeera-Kitaka S, Conessa-Botella A, Dhabangi A et al. Tuberculosis in human immunodeficiency virus infected Ugandan children starting on antiretroviral therapy. Int J Tuberc Lung Dis 2011; 15: 1082 – 6.

3

Frigati LJ, Kranzer K, Cotton MF et al. The impact of isoniazid preventive therapy and antiretroviral therapy on tuberculosis in children infected with HIV in a high tuberculosis incidence setting. Thorax 2011; 66: 496 – 501.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse