Annonse
Annonse

Tyrosinkinasehemmer mot revmatoid artritt

Jon Amund Kyte (Se biografi)

Målrettet hemming av et proinflammatorisk enzym gir redusert sykdomsaktivitet hos pasienter med revmatoid artritt.

/sites/tidsskriftet.no/files/2010--T-10-1239-MN-01.jpg

Illustrasjonsfoto SCANPIX

Milttyrosinkinase (spleen tyrosine kinase, Syk) er et sentralt enzym i de inflammatoriske kaskadene ved revmatoid artritt. Det er høyt uttrykt i leukocytter og synovialceller i betente ledd. En ny peroral Syk-hemmer har i en randomisert fase 2-studie med 457 pasienter gitt lovende effekter (1). Pasientene hadde aktiv sykdom på tross av langvarig metotreksatbehandling. Ved evaluering etter seks måneder hadde gruppen som fikk Syk-hemmer signifikant mindre sykdomsaktivitet.

– Dette er en interessant og viktig nyhet, sier professor Tore Kristian Kvien ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. – En januskinasehemmer, tasocitinib, har også vist lovende resultater i fase 2- og fase 3-studier, sier han.

– I løpet av de siste ti årene har det vært betydelige fremskritt i behandlingen av revmatoid artritt og beslektede sykdommer. Metotreksat er basismedikamentet ved revmatoid artritt og kan gi remisjon hos ca. 30 % av pasientene ved tidlig behandling. Dessuten finnes det mer målrettede legemidler med ulike immunologiske angrepspunkter, som TNF-hemmere, legemidler med virkning på IL-1, IL-6, B-celler og T-celler. Tillegg av målrettede legemidler vil øke remisjonsraten til 60 – 70 %, og skifte av tilleggsmedikament hos ikke-respondere vil kunne gi ytterligere behandlingsgevinst. Fortsatt er det imidlertid utilstrekkelig effekt hos ca. 30 % av dem med revmatoid artritt. Det er derfor viktig at man stadig får nye behandlingsalternativer, sier Kvien.

1

Weinblatt ME, Kavanaugh A, Genovese MC et al. An oral spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor for rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2010; 363: 1303 – 12.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse