Annonse
Annonse

Arsenikkmysteriet på Hamar

Kjell A. Nøkleby Om forfatteren

Jeg tillater meg å komme med noen ord om artikkelen Arsenikkmysteriet på Hamar i Tidsskriftet nr. 8/2003 (1). Jeg er kanskje inhabil som kullkamerat av Aasta Midtbø, men jeg mener at det ikke var grunn til å trekke frem denne saken. Det virker sensasjonspreget. Hun ble frikjent, men artikkelen dømmer henne.

De mortuis nihil nisi bene.

1

Meyer L. Arsenikkmysteriet på Hamar Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1099 – 101.

Kommentarer

(0)

Siste artikler

Annonse
Annonse